Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται γιατους χρήστες (εφεξής «Εσείς», «Σας», «Χρήστης»),από τηνIDSourcingAG (εφεξής «Εταιρεία»)μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και άλλων ιστοσελίδων που λειτουργούν ή παρέχονται απότηνΕταιρεία.Με την επίσκεψη Σας αυτή την ιστοσελίδα αποδέχεστε της παρούσα Πολιτική.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των προσωπικών πληροφοριών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων εκείνων που χρησιμοποιούν αυτή την ιστοσελίδα.Αυτή η Πολιτική συνοδεύει τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει την Πολιτική, προκειμένου να καθοριστούν οι κανόνες που αφορούν τα διάφορα είδη των πληροφοριών που συλλέγονταιμέσωαυτήςτης ιστοσελίδας, καθώς και τους τρόπους και τις μεθόδους μέσω των οποίων θα διέπονται οι πληροφορίες αυτές και θα χρησιμοποιούνται.Αυτή η Πολιτική αναμένεται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, ώστε να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις σε σχέση με την προστασία της ιδιωτικής ζωής.Σε τέτοια περίπτωση θα γίνει ειδοποίηση της τελευταίαςενημέρωσης.Σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε την Πολιτική για να σιγουρευτείτε ότι συμφωνείτε με τις διατάξεις της.Η συνέχιση της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, συνεπάγεται τη συμμόρφωση Σας με τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής.

Τρίτα Μέρη

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, ιδιοκτησίας τρίτων, που δεν ελέγχονται ή λειτουργούν απότηνΕταιρεία.Αυτή η Πολιτική δεν ισχύει για τις ιστοσελίδες τρίτων,και η Εταιρεία ως εκ τούτουδεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενοπου συγκεντρώθηκε από τιςεν λόγω ιστοσελίδες τρίτων ή τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου. Η Εταιρεία συνεπώς ενθαρρύνει τους Χρήστες να ζητήσουν και να επανεξετάσουν τις πολιτικές απορρήτου τρίτων, πριν από την αποκάλυψη οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας ή όταν επισκέπτονται τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων.

Συλλογή Πληροφοριών

Η Εταιρείαμπορείνασυλλέγειδιάφορα είδη πληροφοριών, τόσοπροσωπικάόσο και μη προσωπικά σε σχέση με το Χρήστη αυτής τηςιστοσελίδας.

Τα προσωπικά δεδομένα(εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»)μπορεί ναπεριλαμβάνουν:το ονοματεπώνυμο του Χρήστη, το όνομα πρόσβασης (username), τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, την ηλικία, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο,τηνταχυδρομικήδιεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό πιστωτικών και χρεωστικών καρτώνκαι τραπεζικά στοιχεία, προσωπικές προτιμήσεις, και οποιαδήποτε πληροφορία επιλέγει να συμπεριλάβει ο Χρήστης στο λογαριασμό του με την Εταιρεία, ή σε άλλες επικοινωνίες που μπορεί να έχετε με την Εταιρεία.

Μη-προσωπικά δεδομένα (εφεξής «Μη-Προσωπικά Δεδομένα»)συλλέγονταισε γενικές γραμμές με σκοπό να βοηθήσουν την εταιρεία στην προσφορά υψηλούεπιπέδου υπηρεσιών.Πρόκειται για πληροφορίες που συνδέονται με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, αλλά δεν μπορεί να Σας προσδιορίζουν προσωπικά, π.χ. διεύθυνση IP, κλπ.Η Εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί Μη-Προσωπικά Δεδομένα, προκειμένου να καταγράψει και να υποστηρίξει τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και κατά συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονταιμέσω αυτού.

Μη-Προσωπικά Δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν στατιστικά στοιχεία ως προς τη χρήση της ιστοσελίδας.Τα στατιστικά αυτά στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, για μάρκετινγκ και στατιστικούς σκοπούς.Σε τέτοια περίπτωση, τα δεδομένα παρουσιάζονται ως γενικά συμπεράσματα, χωρίς προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης, έτσι ώστε η Εταιρεία να μπορεί να οδηγηθεί σε κάποια συμπεράσματα ως προς τη χρήση και βελτίωση των υπηρεσιών της,σε παρόντες και μελλοντικούς Χρήστες.Μη-Προσωπικά Δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή στοχευόμενου περιεχομένου το οποίο έχει ως στόχο να ενισχύσει τηνεμπειρία των Χρηστών.

Συγκατάθεση

Με την υποβολήΠροσωπικών Δεδομένων σεαυτήτηνιστοσελίδα συμφωνείτε ότιη Εταιρείαμπορεί να συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα.Η Εταιρεία συλλέγει τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο μέσω προαιρετικής, εθελοντικής συμμετοχής, όπως επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες από έρευνες, και από απευθείας εγγραφή στην ιστοσελίδα ή και από έντυπα αγοράς.Σύμφωνα με την εν λόγω δραστηριότητα, το είδος και η ποσότητα των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται διαφέρει.Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται ρητώς ότιη Εταιρείαδεν θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα, εάν δεν ζητηθεί η ρητή συγκατάθεσή σας σε τέτοιου είδους εκδήλωση.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την δυνατότητα ή έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συναινέσεις ώστε να παρέχετεκάθε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων Προσωπικών Δεδομένων τρίτων, στηνΕταιρεία.

Χρήση Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο έχουν ζητηθεί και για τα οποία θα έχουν συναινέσει οι Χρήστες.

Η Εταιρείαμπορεί να χρησιμοποιεί τόσο Προσωπικά όσο και Μη-Προσωπικά Δεδομένα, όπως κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση ή/και να επιβάλει τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποδοχή των Όρωνκαι Προϋποθέσεωντουπαρόντος δικτυακού τόπου.Για παράδειγμα,η Εταιρείαμπορεί να χρειαστεί να ερευνήσει, να προλαμβάνει ή να αναλάβει δράση σχετικά με: παράνομες δραστηριότητες ή/και παραβιάσεις των ΌρωνκαιΠροϋποθέσεων,ή δικαιωμάτων για λογαριασμό σας, τεχνική υποστήριξη, ή αιτήματα εξυπηρέτησης Πελατών, ερωτήσεις και σχετικά με την παρούσα Πολιτική.

Συμμερισμός Δεδομένων

Η Εταιρεία μπορεί να μοιραστεί μαζί Σας νέα και ενημερώσεις για τα προϊόντα και/ή νέα και ενημερώσεις για μάρκετινγκ και προσφορές.Οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα απαιτεί από την Εταιρεία την απόκτηση προηγούμενη συγκατάθεση σας, όπως απαιτείται από το νόμο.

Μετά από τη συγκατάθεση Σας,ηΕταιρεία μπορεί να αποκαλύψει Προσωπικά Δεδομένα στις θυγατρικές ή τις συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες, τις οποίες προσλαμβάνειή συνεργάζεται, με σκοπό την παροχήυπηρεσιών γιαλογαριασμό της.Αυτές μπορεί νασυμπεριλαμβάνουν αλλάδενπεριορίζονται σε:εταιρείεςυπηρεσιών κατασκευής ιστοσελίδων, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, υπηρεσίες logistics, marketing και προώθησης υπηρεσιών.Είναι πιθανό ότι οιθυγατρικέςή συνεργαζόμενες, μπορεί να βρίσκεται στο εξωτερικό.

Η Εταιρεία θα παρέχει στους εν λόγω τρίτους μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες προςτην Εταιρείαή/και γιαλογαριασμότης.Η Εταιρεία δεν θα αποκαλύψει Προσωπικά Δεδομένασε τρίτους για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης τους χωρίς τηνπροηγούμενη συγκατάθεσήσας.

Cookies

Η Εταιρείαχρησιμοποιεί cookies σε αυτή τηνιστοσελίδα.Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο browsers σας, τόσο σε υπολογιστές όσο και σε φορητές συσκευές, έτσι ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν ορισμένες δράσεις και να Σας προσφέρουν μια πιο αποτελεσματική και λειτουργική εμπειρία.Τα cookiesδεν σας αναγνωρίζουν προσωπικά και διατηρείτε την ανωνυμία Σας, εκτός εάν έχετε δώσει Προσωπικά Δεδομένα στην Εταιρεία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότιτα προγράμματα περιήγησηςΣας επιτρέπουν ναδιαγράψετε τα cookies και μπορείτε νααρνηθείτε ή να δεχθείτε cookies.Η άρνηση όμως μπορεί να έχειεπιπτώσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.Αυτό συμβαίνει επειδή τα cookies είναι αναγκαία για να επιτραπούν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα να προσθέσετε και να αφαιρέσετε αντικείμενα στοκαλάθισας. Ως εκ τούτου,συνιστούμε να αφήσετε τα cookiesενεργοποιημένα.

Ασφάλεια

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει ασφάλεια σε σχέση με την αποθήκευση των πληροφοριών και να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα δεν θα χαθούν ή δεν θα γίνει κατάχρηση.Παρά το γεγονός ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πληροφοριών, πρέπει να σημειωθεί ότι η ασφάλεια δεν μπορεί να διασφαλιστεί μέσω του διαδικτύου.

Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών, το οποίο η Εταιρεία διατηρεί για εσάς και να διορθώσετε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες, στέλνοντας email στην Εταιρεία σεsupport@weareeyes.co

Τελευταία ενημέρωση, 15 Σεπτεμβρίου 2016