ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ.Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι και Προϋποθέσεις») αποτελούν μια σύμβαση (εφεξής «Σύμβαση») ανάμεσα σε εσάς (εφεξής «Εσείς», «Σας», «Πελάτης») και την IDSOURCINGAG,μια εταιρείαεγγεγραμμένη στην Ελβετία(διεύθυνση: Neuhoffstrasse 5α, CH-6340, Baar, Ελβετία, ΑΦΜ: CHE-115.879.879 MWST, τηλέφωνο:+41 417 613 322,ιστοσελίδα: idsourcing.ch)(εφεξής «Εταιρεία»),η οποία διέπει τηχρήση της ιστοσελίδας WEAREEYES (weareeyes.co) (εφεξής «Ιστοσελίδα»), καθώς και την παροχή, διαβίβαση και αποδοχή εντολών αγοράς σχετικά με τα προϊόντα που παρέχονται μέσω τηςΙστοσελίδας.

Το WEAREEYES(εφεξής «WeAreEyes»)είναι μια εμπορική ονομασία που ανήκειστηνΕταιρεία.

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1 Οι παρόντες ΌροικαιΠροϋποθέσεις διέπουν την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, και ρυθμίζουν την παροχή, διαβίβαση και αποδοχή εντολών αγοράς σχετικά με τα προϊόντα που προσφέρονται σε αυτή, ανάμεσα σε Σας τους Πελάτες καιτηνΕταιρεία.Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις προσεκτικάπρινπροχωρήσετε σε κάποια αγορά.

1.2 Με την πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα και τη χρήση της,καθώς και μετηναγοράτωνπροϊόντωνπουπροσφέρονταιμέσωαυτής,συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις.Εάν δεν συμφωνείτε με το σύνολο ή μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, σας καλούμε να μην χρησιμοποιήσετετην Ιστοσελίδαή τις υπηρεσίεςπου παρέχει.Η Ιστοσελίδαδιοικείται και συντηρείται απότηνΕταιρεία.

1.3Η Εταιρείαδύναται να τροποποιεί ή να ανανεώνει το σύνολο ή μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση των Όρων και Προϋποθέσεων θα αναρτηθεί στηνΙστοσελίδα, αμέσως μόλις γίνουν οι εν λόγω τροποποιήσεις ή ενημερώσεις,και είναι δεσμευτική αμέσως μετά την πρόσβασή Σας σε αυτή.Εάν δεν συμφωνείτε με το σύνολο ή μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε ή ενημερώθηκε, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετεαυτήτηνΙστοσελίδα.

2.ΔΕΔΟΜΕΝΑΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

2.1Προκειμένου να συνάψει κάποια παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας,ο Πελάτης απαιτείται νααποδεχθεί αυτούςτουςΌρους και Προϋποθέσεις πριν την πληρωμή και την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας.

2.2 Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων της εμφάνισης της Ιστοσελίδας, της επικοινωνίας μετονπάροχο, της λήψηςτωνπληροφοριών για τα προϊόντα και τηςσύναψης αγορών, πραγματοποιείται απόεσάςαποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς, οι οποίοι δε θα πρέπει να συνδέονται με καμία βιομηχανική, εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα.Για πληροφορίες χονδρικής παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία στην διεύθυνσηinfo@weareeyes.co.

2.3ΟΠελάτηςεπικυρώνει πως τα δεδομένα που παρέχει είναι σωστά και θα ενημερώσειτην Εταιρείασε περίπτωση τροποποίησης ή αλλαγής των πληροφοριών που παρέχει κατά τη διαδικασία της αγοράς.Θα είναι υπεύθυνος για τη μεταβίβαση πληροφοριών ή δεδομένων, τα οποία δεν είναι σωστά, είναι ψευδή ή αφορούν τρίτους (στην περίπτωση που τα τρίτα μέρη δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσήτους),καθώς και για οποιαδήποτε ανάρμοστη χρήση των εν λόγω δεδομένων ή πληροφοριών.

2.4Εάν οΠελάτηςέχεικάποιολόγο να πιστεύει ότι τα δεδομένα του/της έχουν διατεθεί σε τρίτους, ή ότι έχουν ή μπορεί ναχρησιμοποιηθούν χωρίς την άδειαςτου/της οΠελάτηςοφείλει να ενημερώσειτην Εταιρείααμέσως.

2.5ΗΕταιρεία,κατά την κρίση της, διατηρεί τοδικαίωμανα αρνηθεί την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα,να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει το περιεχόμενο αυτής ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία.

2.6 ΗΙστοσελίδαδεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομους σκοπούς ή για σκοπούς που σχετίζονται με εγκληματικές ή παράνομες δραστηριότητες οποιουδήποτε τύπου.Απαγορεύεται επίσης ρητά, η αποστολή ή χρήση, παράνομου, προσβλητικού, υβριστικού, άσεμνου, δυσφημιστικού, ή απειλητικού υλικού ή υλικού το οποίο μπορεί να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, σήματα ή ρήτρες εμπιστευτικότητας, την ιδιωτική ζωή ή άλλα δικαιώματα, ή το οποίο μπορεί να είναι συκοφαντικό ή προσβλητικό με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους, ή περιεχόμενο το οποίο μπορεί να περιέχει ιούς, διαφήμιση, chain-mails, μαζική αποστολή αλληλογραφίας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας όπως spam, και γενικότερα, οποιουδήποτε άλλου είδους ενόχληση ή περιττή πληροφορία.

2.7Υπερσύνδεση.Οι υπερσυνδέσεις που περιλαμβάνονται σεαυτήτηνΙστοσελίδα μπορεί να οδηγήσουν σειστοσελίδεςτρίτων,οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται μετηνΕταιρεία.Η Εταιρείαδεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που μπορεί να εμφανιστούν σειστοσελίδες τρίτων, και σας συμβουλεύει να επικοινωνήσετε μαζί τους και να δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις αντίστοιχες πολιτικέςαπορρήτου.

2.8 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτουμας,η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για την χρήση των cookies, χρήση και αποθήκευση δεδομένων, ακόμα και στην περίπτωση που δεν προβείτε σε αγορά.

3.ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

3.1Μόνο οιπελάτεςάνω των 18 ετών μπορούν να συνάψουν παραγγελία και αγορά.

3.2Διαδικτυακές Παραγγελίες.Για να γίνει παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας,οΠελάτηςθα πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο αγοράς.Τα δεδομένα πουπεριλαμβάνονταιστοέντυπο αγοράς είναι απαραίτητα για να διαχειριστεί η Εταιρεία την παραγγελίαςΣας.

3.3Τηλεφωνικές Παραγγελίες.Για τηλεφωνική παραγγελία, ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία στο σχετικό αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται στην Ιστοσελίδα.Η εξυπηρέτηση πελατών θαΣας ζητήσει να παρέχετε τα στοιχεία Σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης παράδοσης), θαΣας ενημερώσει σχετικά με τους όρουςπώλησης,όπως σημειώνονται στηνιστοσελίδα,και θα Σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την παραγγελία πριν ολοκληρωθεί η πώληση.Επί του παρόντος, τηλεφωνικές παραγγελίες ισχύουν μόνο στην Ελλάδα.Για τηλεφωνικές παραγγελίες, η πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο με μετρητά κατά την παράδοση.

3.4Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στη διαθεσιμότητα των προϊόντων και την επιβεβαίωση των τιμών και πληρωμών κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

3.5Διανομή.Μέσω της Ιστοσελίδας,η Εταιρεία αποστέλλει παραγγελίες οπουδήποτε στηνΕυρώπη,μέσα απόδιάφορασημείαπώλησης.Η εταιρεία προσφέρει επίσης αποστολές στη Βραζιλία και το Μεξικό.Προς το παρόν, λυπούμαστε αλλά δεν προσφέρεται αποστολή σε άλλες χώρες.

3.6Για τις παραγγελίες στην Ευρώπη,η αποστολή είναι διαθέσιμη στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Αναφορικά:Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κυπριακή Δημοκρατία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

3.7Χρόνος αποστολής.Οι χρόνοι αποστολής ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα,και σε κάθε περίπτωση κυμαίνονται μεταξύ2και 7 εργάσιμων ημερών.Θα ειδοποιηθείτε γιατο χρόνο παράδοσης στη φόρμα παραγγελίας, κατά την επιλογή της χώρας παράδοσης. Εγγυήσειςπαράδοσης,εφόσον προσφέρονται αναφορικά με το χρόνο παράδοσης,υπόκεινταισε πιθανές καθυστερήσεις που μπορεί να προκληθούν από τις εταιρείες παράδοσης, για τιςοποίεςη Εταιρείαδεν μπορεί να είναι υπεύθυνη.

3.8Μπορεί να σας ζητηθεί να υπογράψετε κατά την παράδοση.Πριν από την υπογραφή θα πρέπει να επιθεωρήσετε το πακέτο για εμφανείς παραβιάσεις ή ζημιές.Εάν παραλάβετε ένα κατεστραμμένο ή άδειο πακέτο και υπογράψετε για την παράδοση, ενώ δεν έχετε αναφέρει άμεσα το γεγονός στον υπάλληλο της εταιρείας παράδοσης, η Εταιρεία μπορεί να μην δεχθεί την επιστροφή ή αντικατάσταση της παραγγελίας.Σε κάθε περίπτωση, Σας συμβουλεύομε να κρατήσετε την απόδειξη παράδοσης μιας παραγγελίας για μελλοντικές ανάγκες.

4.ΤΙΜΕΣ &ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4.1Μετά την συμπλήρωση τουεντύπουαγοράς,οΠελάτηςκαταβάλλει την πληρωμή, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους πληρωμής που καθορίζονται στην Ιστοσελίδα.

4.2 Η τιμήκαι το ισχύον νόμισμαπου πρέπει να καταβληθεί θα αναφέρεταιστο έντυπο αγοράςκαιο Πελάτης θα ενημερωθείγια τους φόρους και τυχόν έξοδαπαράδοσης.Όλες οι λεπτομέρειες και πληροφορίες θα Σας δοθούν πριντην τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας.

4.3Μόλις εγκριθείη πληρωμή,θαλάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την επιβεβαίωση της παραγγελίας Σας.Αυτό το email θα περιλαμβάνει μία περίληψη των αντικειμένων, τον τύπο της παράδοσης και τηδιεύθυνση παράδοσης,καιαν είναιδιαθέσιμο στη χώρα Σας ένα κωδικό παρακολούθησηςτης αποστολής.

4.4Εάν υπάρχει πρόβλημα κατά τη στιγμή της πληρωμής που αποτρέπει την έγκριση της πληρωμής,ο Πελάτηςθα λάβει ένα αυτόματο μήνυμα που θα υποδεικνύει την ύπαρξη σφάλματος πληρωμής.Η παραγγελία σας δεν θα επεξεργαστεί μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής.

4.5 Τυχόνεκπτωτικοί κωδικοίή κουπόνιαπου μπορεί να Σας προσφέρει η Εταιρεία θα πρέπει ναχρησιμοποιούνταιμόνοσύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται σε κάθεεκπτωτικό κωδικόή κουπόνικαι σε κάθε περιπτώση, μόνο ένας κωδικός ή κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά παραγγελία.

4.6 Μετρητά κατά την παράδοση.Η πληρωμή με μετρητά κατά την παράδοση ισχύει μόνο για τους Πελάτες και τις παραγγελίες που γίνονται στην Ελλάδα.Για πληρωμή κατά την παράδοση, Σας ζητείται να πληρώσετε ένα επιπλέον κόστος των τριών (3) Ευρώ, όπως ορίζεται ρητά πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.Το επιπλέον κόστος των τριών (3) Ευρώ για μετρητά κατά την παράδοση δεν επιστρέφεται.

5.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

5.1Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στηνΙστοσελίδα,σε κάθε περιγραφή των προϊόντωνήκαιυπηρεσιών, με τις φωτογραφίες τους, γραφικάή/και εικονογραφικές απεικονίσειςή/καιβίντεο, καθώς και τα εμπορικά ονόματα, εμπορικά σήματα ή διακριτικά σήματα σε οποιαδήποτε περιγραφή,παρέχονταιαποκλειστικάγιαενημερωτικούς σκοπούς.Τα προϊόντα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πραγματικά στοιχεία όσον αφορά την εικόνα, τις διαστάσεις και το χρώμα, καθώς μπορεί να επηρεάζονται από το πρόγραμμα περιήγησης ή/και την ποιότητα της οθόνης Σας.

5.2Η Εταιρεία αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από λάθη στις εν λόγω πληροφορίες, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει προσπάθειες για να διορθώσει λάθη ή/και παραλείψεις, το συντομότερο δυνατόν, μετά από αντίστοιχη ειδοποίηση.

5.3Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ιστοσελίδα θα λειτουργεί συνεχώς, χωρίς διακοπές και σφάλματα που μπορεί να οφείλονται στη σύνδεση με το διαδίκτυο.Η Εταιρείαδενευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, οποιαδήποτε αναστολή ή τον τερματισμό της πρόσβασής στην Ιστοσελίδα που προκύπτει από κάθε περίπτωση πέραν του εύλογου ελέγχου της.

5.4 Με εξαίρεση τις περιπτώσεις βαριάς αμέλειας και απάτης, σε καμία περίπτωσηη Εταιρίαή/και οι θυγατρικές ή/και συνεργαζόμενες για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, δεν φέρουν ευθύνη προς τον Πελάτη για διαφυγόντα κέρδη ή ζημιές οποιουδήποτε χαρακτήρα, πουπροκύπτουν ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ή/και σε σχέση με απαιτήσεις τρίτων που διατυπώθηκαν κατά του Πελάτη από αυτή την Ιστοσελίδα.Η Εταιρείαδεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου, εκτός από τις ευθύνες που φέρει νόμιμα για τυχόν αδικοπραξίες ή βαριά αμέλεια.

5.5Το συνολικό ποσότηςυποχρέωσηςτης Εταιρείαςσε σχέση με την αγορά των προϊόντων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, περιορίζεται στο ποσό που καταβάλλεται από τον Πελάτη για την αγορά των προϊόντων.

6.ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ,ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

6.1Επιστροφή

6.1.1 Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει μια παραγγελία μέσα σε ένα χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, χωρίς κάποιο πρόστιμο και χωρίς να χρειάζεται να αναφέρει τους λόγους για την επιστροφή.Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των προϊόντωνστηνΕταιρεία.

6.1.2 Για να επισημοποιηθεί η επιστροφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μετην Εταιρείαστη διεύθυνσηcustomerservice@weareeyes.co,επισυνάπτοντας το συμπληρωμένο έντυπο επιστροφής.Ένα προσχέδιο για την επιστροφή των εμπορευμάτων μπορεί να βρεθείστοΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

6.1.3 Μετά την παραλαβή της επικοινωνίας για την πρόθεση επιστροφής, η Εταιρείαθα ενημερώσει τον Πελάτη σχετικά με τον τρόπο παράδοσης του προϊόντος σε ένα από τα σημεία επιστροφής.Κάθε προϊόν που είναι να επιστραφεί πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο και να περιλαμβάνει όλες τις ετικέτες, τη συσκευασία του και, αν υπάρχουν, συνοδευτικά έντυπα και πρωτότυπα αξεσουάρ.Ελλείψει αυτού,η Εταιρείαδιατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μια επιστροφή.

6.1.4Η Εταιρείαθα επιστρέψει στον Πελάτη το πλήρες ποσό που καταβλήθηκε από αυτόν/αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των τελώνπαράδοσης,ανυπάρχουν,με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή.Η εταιρείαστοχεύει στην επεξεργασία των επιστροφών χρημάτων κατά το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες μετά την επιστροφή των προϊόντωνστηνΕταιρεία.Σε κάθε περίπτωση,η Εταιρεία θα Σας ενημερώσει μέσω e-mail κατά την επεξεργασία της επιστροφής χρημάτων.

6.1.5 Για πληρωμές με μετρητά,εφόσον αυτό είναιδιαθέσιμο, ο Πελάτης πρέπει να παρέχει ένα έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα μπορέσει η Εταιρεία να επιστρέψει τοποσό.

6.2Δικαίωμα Υπαναχώρησης

6.2.1 Ο Πελάτης μπορεί να υπαναχωρήσει από την παραγγελία μέσα σεένα χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, χωρίς κανένα πρόστιμο και χωρίς να χρειάζεται να αναφέρει τους λόγουςγια την υπαναχώρηση.Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτηςεπιβαρύνεται με το κόστος της επιστροφής τωνπροϊόντωνστηνΕταιρεία.

6.2.2 Για να επισημοποιηθεί η επιστροφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μετην Εταιρείαστη διεύθυνσηcustomerservice@weareeyes.co, επισυνάπτοντας το συμπληρωμένο έντυπο υπαναχώρησης.Ένα προσχέδιο για την υπαναχώρηση μπορεί να βρεθείστοΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

6.2.3Μετά την παραλαβή της επικοινωνίας για την πρόθεση υπαναχώρησης,η Εταιρείαθα ενημερώσειτον Πελάτησχετικά με τον τρόπο παράδοσης του προϊόντος σε ένα από τα σημεία επιστροφής.Κάθε προϊόν που είναι να επιστραφεί πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο και να περιλαμβάνει όλες τις ετικέτες, τη συσκευασία του και, αν υπάρχουν, συνοδευτικά έντυπα και πρωτότυπα αξεσουάρ.Ελλείψει αυτού,η Εταιρείαδιατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μια επιστροφή.

6.2.4Η Εταιρείαθα επιστρέψει στον Πελάτη το πλήρες ποσό που καταβλήθηκε από αυτόν/αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των τελώνπαράδοσης,ανυπάρχουν,με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή.Η εταιρείαστοχεύει στην επεξεργασία των επιστροφών χρημάτων κατά το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες μετά την επιστροφή των προϊόντωνστηνΕταιρεία.Σε κάθε περίπτωση,η Εταιρεία θα Σας ενημερώσει μέσω e-mail κατά την επεξεργασία της επιστροφής χρημάτων.

6.2.5Για πληρωμές με μετρητά,εφόσον αυτό είναιδιαθέσιμο, ο Πελάτης πρέπει να παρέχει ένα έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα μπορέσει η Εταιρεία να επιστρέψει τοποσό.

6.3 Ελαττωματικά Προϊόντα

6.3.1 Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει, χωρίς χρέωση, οποιαδήποτε ελαττωματικά προϊόντα.Για το σκοπό αυτό, ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει μετηνΕταιρεία στη διεύθυνσηcustomerservice@weareeyes.co, εντός δύο(2)εργάσιμων ημερών μετά την παράδοση, αναφέροντας το προϊόν ή τα προϊόντα που έχουν ελάττωμα, με φωτογραφία και ένα λεπτομερή απολογισμό των ελαττωμάτων Ένα προσχέδιο για τηνεπιστροφή ελαττωματικών προϊόντων μπορεί να βρεθείστοΠαράρτημαΙΙΙ.

6.3.2 Μετά την παραλαβή της επικοινωνίας,εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η Εταιρείαθα ενημερώσειτον Πελάτησχετικά με τον τρόπο παράδοσης του ελαττωματικού προϊόντος σε ένα από τα σημεία επιστροφής, με κόστος τηςΕταιρείας.Κάθε προϊόν που είναι να επιστραφεί πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο και να περιλαμβάνει όλες τις ετικέτες, τη συσκευασία του και, αν υπάρχουν, συνοδευτικά έντυπα και πρωτότυπα αξεσουάρ.Ελλείψει αυτού,η Εταιρείαδιατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μια επιστροφή.Μετά την παραλαβή του προϊόντος και την επαλήθευση της ύπαρξης ελαττώματος σε κάποιο από τα προϊόντα,η Εταιρείαθα προσφέρει στον Πελάτη τη δυνατότητα αποστολής ενός άλλου προϊόντος με τα ίδια χαρακτηριστικά (στο ίδιο εύρος τιμών), με δωρεάν αποστολή.

6.3.3 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή, λόγω έλλειψης αποθεμάτων, η αποστολή ένα άλλου προϊόντος με τα ίδια χαρακτηριστικά, το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος θα επιστραφεί το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών.

6.3.4 Σε περίπτωση που ο Πελάτης αρνηθεί την παράδοση ενός νέου προϊόντος,η Εταιρείαθα επιστρέψει στον Πελάτη το πλήρες ποσό που καταβλήθηκε από αυτόν/αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των τελώνπαράδοσης, ανυπάρχουν,με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή.Η εταιρείαστοχεύει στην επεξεργασία των επιστροφών χρημάτων κατά το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες από την επιστροφή των προϊόντωνστηνΕταιρεία.Σε κάθε περίπτωση,η Εταιρείαθα σας ενημερώσει μέσω e-mail κατά την επεξεργασία της επιστροφής χρημάτων.

6.3.5Για πληρωμές με μετρητά,εφόσον αυτό είναιδιαθέσιμο, ο Πελάτης πρέπει να παρέχει ένα έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα μπορέσει η Εταιρεία να επιστρέψει τοποσό.

7.ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

7.1 Ζητούμε συγνώμη, αλλά η εταιρεία δεν προσφέρει ανταλλαγές.

8.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

8.1 Όλα ταδικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίαςστηνΙστοσελίδακαι το περιεχόμενο σε αυτή (εφεξής «Περιεχόμενο»), συμπεριλαμβανομένωντων, εικόνων, φωτογραφιών, διαλόγων, μουσικής, ήχων, βίντεο, εγγράφων, σχεδίων, σχημάτων, λογοτύπων, μενού, ιστοσελίδων, γραφικών, χρωμάτων, σχημάτων, εργαλείων, γραμματοσειρών, σχεδίων των προϊόντων, διαγραμμάτων, σχεδίων, μεθόδων, διαδικασιών, λειτουργιών καιλογισμικού,πηγαίου κώδικα, δομών πλοήγησης και διαφόρων στοιχείωντης παρούσας Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησίατηςΕταιρείας.Η Εταιρείακατέχει το αποκλειστικό δικαίωμαστοΠεριεχόμενοσυμπεριλαμβανομένουτου δικαιώματος αναπαραγωγής, διανομής, δημοσίευσης και μετατροπήςτουΠεριεχομένου,σύμφωνα με τιςεθνικές και διεθνείςισχύουσες διατάξεις.

8.2Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή, προβολή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγου έργου,ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτετρόπο, εν όλω ή εν μέρει, του Περιεχομένουχωρίς την έγγραφη προηγούμενη ρητή συγκατάθεσητηςΕταιρείας.

8.3Η Εταιρείαθα έχειτο αποκλειστικό δικαίωμα αδειοδότησης ή απαγόρευσης οποιασδήποτε αναπαραγωγής, δημοσίευσης, διανομής, προβολής, τροποποίησης, δημιουργίας παράγωγων έργων,ή εκμετάλλευσης με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, του Περιεχομένου.Η Εταιρείαθα έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή,να διεκδικήσει την πατρότητα του Περιεχομένου πουδημοσιεύτηκε σε αυτή την ιστοσελίδα και να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε χρήση, παραμόρφωσηή άλλη τροποποίηση του εν λόγωΠεριεχομένου.

8.4Τυχόν αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή, προβολή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγου έργου,ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, του Περιεχόμενο μετά από ρητή έγκριση της Εταιρείας, θα διενεργείται από Εσάς για νόμιμους σκοπούς,και μόνο σε συμμόρφωση με τις όλους τους ισχύοντεςνόμους.

9.ΕΓΓΥΗΣΗ

9.1Η Εταιρείαεγγυάται στον Πελάτη πως τα προϊόντα που αγοράζονται από αυτή την Ιστοσελίδα συμμορφώνεται με τις σχετικές προδιαγραφές και είναι απαλλαγμένα από ουσιώδη ελαττώματα και λάθη κατασκευής για μια περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της παράδοσης.

9.2Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο γιατα προϊόντα τα οποία:(α)κατασκευάζονται από ή γιαλογαριασμό της Εταιρείαςκαι έχουν την εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμαή λογότυπο «WeAreEyes», και(β)έχουν αγοραστείαπευθείας απόαυτή την Ιστοσελίδα.Προϊόνταπου αγοράστηκαν από μη-εξουσιοδοτημένα σημείαπώλησηςρητάδεν καλύπτονται από τους παρόντες Όρους καιΠροϋποθέσεις.

9.3Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που βασίζονται σεφυσιολογική φθορά χρήσης.Αυτά περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό: εκδορές στοσκελετό των γυαλιών,γδαρσίματα των φακών, ζημιές αποτέλεσμα ακατάλληλης και λανθασμένης χρήσης, αμέλειας χρήσης, κακής χρήσης των αντικειμένων, ατυχημάτων, περιπτώσεις όπου έχουν γίνει ή έχουν αποπειραθεί μεταβολές των αντικειμένων.

9.4 Η εγγύηση αυτή είναι πρόσθετη στα νομικά σας δικαιώματα για προϊόντα που είναι ελαττωματικά ή δεν ταιριάζουν με την περιγραφή.Για να κάνετε χρήση της εγγύησης, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:info@weareeyes.coσε μια περίοδο που δεν υπερβαίνει δύο (2) μήνες μετά την ανίχνευση ελαττωμάτων, με την απόδειξη αγοράς και με φωτογραφίες των ελαττωμάτων.Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζίσας,στη συνέχεια,για να υποδείξει τον τρόπο παράδοσης ή συλλογής του ελαττωματικού προϊόντος σε ένα από τα σημεία πώλησης.

10.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

10.1Ο Πελάτης αντιπροσωπεύει πως έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να συνάψει τη Σύμβαση αυτή και να συμμορφωθεί και να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος.

10.2Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα εφαρμοστεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ οι άλλες διατάξεις στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

10.3Επικοινωνία.Όλες οι επικοινωνίες μεταξύτηςΕταιρείαςκαι του Πελάτη σχετικά με παραγγελίες μέσω της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνονται εγγράφως, σύμφωνα με τις τρόπους επικοινωνίας που παρατίθενται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

10.4Τυχόν τίτλοι που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις είναι απλά για λόγους σαφήνειας.

10.5Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν υποσχέσεις, παραστάσεις, αντιπαροχές, συμφωνίες ή εγγυήσεις, εκτός από αυτές που ορίζονται στο παρόν οι οποίες δεν έχουν γίνει με σκοπό να προκαλέσουν την εκτέλεση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων από αυτόν/αυτήν, και περαιτέρω αναγνωρίζει ότι δεν έχει εκτελέσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε υπόσχεσης, αντιπροσώπευσης, προτροπής ή εγγύησης που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν.

10.6Ανωτέρα Βία.Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα θεωρείται πως έχει αθετήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, στο βαθμό που η εκπλήρωση των υποχρεώσεων ή τυχόν προσπάθειες επανόρθωσης οποιασδήποτε παραβίασης, καθυστερείται, περιορίζεται ή εμποδίζεται εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης ανωτέρας βίας, πυρκαγιάς, φυσικών καταστροφών, πράξεων της κυβέρνησης, απεργιών ή εργατικών διαφορών, αδυναμίας παροχής πρώτων υλών ή προμηθειών, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια πράξη ή κατάσταση πέραν του εύλογου ελέγχου των μερών, υπό την προϋπόθεση ότι η πλευρά που επηρεάζεται χρησιμοποιεί εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να αποφευχθούν και να εξαλειφθούν οι αιτίες της μη απόδοσης, και συνεχίζει τις επιδόσεις αμέσως μόλις αυτές οι αιτίες παύουν να ισχύουν.

11.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

11.1Οι παρόντες ΌροικαιΠροϋποθέσεις υπόκεινται στοΕλβετικόδίκαιο.

Τελευταία ενημέρωση,2Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έντυπο Απόσυρσης

Θα πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το παρόν έντυπο, εάν επιθυμείτενα υπαναχωρήσετε από τη σύμβασηή να επιστρέψετε έναπροϊόν.

Για αγορές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, παρακαλούμε η επιστροφή των αντικειμένων να γίνει στη διεύθυνση:

Ι. και Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΑ.Β.Ε.Ε.,

Κρυστάλλη 19-21,

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,

121 31

E-mail:customerservice@weareeyes.co

Για όλες τις άλλεςαγορές εκτός Ελλάδος, παρακαλούμε η επιστροφή των αντικειμένων να γίνει στη διεύθυνση:

ID SOURCING AG,

NEUHOFFSTRASSE 5Α,

CH-6340,

BAAR,

ΕΛΒΕΤΙΑ

Τηλέφωνο: +41 417613322

E-mail:customerservice@weareeyes.co

Με το παρόν σας πληροφορώ ότι θέλω να αποσυρθώαπό τη Σύμβαση αγοράς του κάτωθι προϊόντος:............. [εισάγετε αριθμό ή κωδικό αντικειμένου]

- Που παραγγέλθηκε/ελήφθη στις.................[εισάγετε ημερομηνία αγοράς / ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας]

-..........................[εισάγετε ονοματεπώνυμο Πελάτη]

-....................[εισάγετεδιεύθυνσηΠελάτη]

ΥπογραφήΠελάτη......................................

Ημερομηνία..............................

Λόγοι απόσυρσης:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Έντυπο Επιστροφής

Θα πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το παρόν έντυπο, εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν/προϊόντα.

Για αγορές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, παρακαλούμε η επιστροφή των αντικειμένων να γίνει στη διεύθυνση:

Ι. και Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΑ.Β.Ε.Ε.,

Κρυστάλλη 19-21,

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,

121 31

E-mail:customerservice@weareeyes.co

Για όλες τις άλλεςαγορές εκτός Ελλάδος, παρακαλούμε η επιστροφή των αντικειμένων να γίνει στη διεύθυνση:

ID SOURCING AG,

NEUHOFFSTRASSE 5Α,

CH-6340,

BAAR,

ΕΛΒΕΤΙΑ

Τηλέφωνο: +41 417613322

E-mail:customerservice@weareeyes.co

Με το παρόν σας πληροφορώ ότι επιθυμώ να επιστρέψω το κάτωθι προϊόν(τα):

1. ............. [εισάγετε αριθμό ή κωδικό αντικειμένου]

2. ............. [εισάγετε αριθμό ή κωδικό αντικειμένου]

3. ............. [εισάγετε αριθμό ή κωδικό αντικειμένου]

- Που παραγγέλθηκε / ελήφθη στις ................. [εισάγετε ημερομηνία αγοράς/ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας]

- .......................... [εισάγετε ονοματεπώνυμο Πελάτη]

- .................... [εισάγετεδιεύθυνσηΠελάτη]

Υπογραφή Πελάτη ......................................

Ημερομηνία ..............................

Λόγοι για τηνεπιστροφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Έντυπο Επιστροφής Ελαττωματικών Προϊόντων

Θα πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το παρόν έντυπο, εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε ελαττωματικό προϊόν(τα).

Για αγορές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, παρακαλούμε η επιστροφή των αντικειμένων να γίνει στη διεύθυνση:

Ι. και Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΑ.Β.Ε.Ε.,

Κρυστάλλη 19-21,

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,

121 31

E-mail:customerservice@weareeyes.co

Για όλες τις άλλεςαγορές εκτός Ελλάδος, παρακαλούμε η επιστροφή των αντικειμένων να γίνει στη διεύθυνση:

ID SOURCING AG,

NEUHOFFSTRASSE 5Α,

CH-6340,

BAAR,

ΕΛΒΕΤΙΑ

Τηλέφωνο: +41 417613322

E-mail:customerservice@weareeyes.co

Με την παρούσα σας πληροφορώ ότι θέλω να επιστρέψω το ακόλουθο ελαττωματικό προϊόν: ............. [εισάγετε αριθμό ή κωδικό αντικειμένου]

- Που παραγγέλθηκε ελήφθη στις ................. [εισάγετε ημερομηνία αγοράς/ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας]

- .......................... [εισάγετε ονοματεπώνυμο Πελάτη]

- .................... [εισάγετεδιεύθυνσηΠελάτη]

Υπογραφή Πελάτη ......................................

Ημερομηνία ..............................

Παρακαλείσθε να περιγράψετε το ελάττωμα: